Map
Photos
Info
Near
AllCenter map to
my position.
Your Position:
Unknown
Λεπτομέρειες ΕικόναςImage details
More Photos
Upload your photos for Tripitos Epano Episkopi and share them with us!
Press here.
Tripitos Epano Episkopi
Category: Ancient Site
Prefecture: Lassithi
Address: Επάνω Επισκοπής
Telephone:
, SuggestRate Tripitos Epano Episkopi
Average: --
1
2
3
4
5
Αναφορά ως:
Report

Your Opinion
If you want to tell us your opinion about this place, please leave a comment

Post a Comment:

Tripitos Epano Episkopi 


Οχυρωματικό κτίσμα κλασικής-ελληνιστικής περιόδου που βρίσκεται σε ύψωμα στη θέση Τρυπητός του χωριού Επάνω Επισκοπή (νομός Λασιθίου/επαρχία Σητείας). Η θέση «Τρυπητός» βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χλμ. ανατολικά του χωριού Επάνω Επισκοπή (νομός Λασιθίου/επαρχία Σητείας) και πλησίον του ποταμού Παντέλη. Πιθανώς, πρόκειται για φρούριο που συνδεόταν με την αμυντική κάλυψη της επικράτειας της Πραισού.

 

Το κτίσμα
Διασώζεται τοίχος του κτηρίου σε ύψος  2,10 μ. και 24 μ. αντίστοιχα–, ο οποίος αποτελείται από μεγάλους πελεκητούς παραλληλεπίπεδους λίθους και είναι κατασκευασμένος κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα. Τα διάκενα μεταξύ των λίθων είναι φραγμένα με μικρότερες πέτρες. Ο Πλάτων σημειώνει ότι, κατά την επίσκεψή του, η βορειοδυτική γωνία του κτηρίου διασωζόταν σε αρκετά καλή κατάσταση, έτερη γωνία ήταν επιχωσμένη, ενώ τα εσωτερικά τοιχώματα ήταν ήδη κατεστραμμένα. Ο ίδιος χρονολογεί τα ευρεθέντα όστρακα κεραμικής και κατ’ επέκταση το κτίσμα στα κλασικά χρόνια, ενώ ο Παπαδάκης το τοποθετεί στα κλασική-ελληνιστική εποχή. Περίπου 80 μ. δυτικότερα του χώρου ο Πλάτων εντόπισε θραύσματα μεγάλης λεκάνης κυλινδρικού σχήματος, «ομοιαζούσης προς κιονόκρανον», η οποία θεωρεί ότι μεταφέρθηκε εκεί δευτερευόντως από το κτίσμα.
Ο Πλάτων ερμήνευσε το κτήριο ως οχυρωματικό, ερμηνεία που έχει καθιερωθεί καθώς ο Παπαδάκης το περιγράφει ως φρούριο-φυλάκιο. Το 1980 κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος με τον χαρακτηρισμό «κλασσικό ελληνιστικό φρουριακό συγκρότημα». Εάν γίνει αποδεκτή αυτή η ερμηνεία, το κτίσμα θα πρέπει να ανήκε στην κατηγορία των φρουρίων με ορθογώνια ή τετράγωνη κάτοψη και να διέθετε στο εσωτερικό του περαιτέρω κτίσματα για τη φρουρά. Το σωζόμενο μήκος της πλευράς υποδεικνύει ότι το φρούριο ήταν μεγάλων διαστάσεων.
Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Nadia Coutsinas που μελέτησε πρόσφατα τις οχυρώσεις της Κρήτης για την περίοδο που μας απασχολεί –στον κατάλογο των οποίων, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνει το κτίσμα στον Τρυπητό– τα μεμονωμένα αυτά οχυρά ήλεγχαν την επικράτεια μιας μεγάλης πόλης. Κατά τον Παπαδάκη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τη γειτονική Πραισό. Η τελευταία ανήκε κατά τα κλασικά-ελληνιστικά χρόνια στις ισχυρότερες κρητικές πόλεις και η επικράτειά της κατελάμβανε μεγάλο μέρος της περιοχής της Σητείας. Η Πραισός, πάντως, πέραν ίσως της περιοχής των Ακροπόλεων Α και Β, δεν διέθετε τείχη όπως, εξάλλου, και αρκετές άλλες σημαντικές πόλεις της Κρήτης. Το φρούριο του Τρυπητού, ελέγχοντας την κοιλάδα του ποταμού Παντέλη και το οδικό δίκτυο στα βορειοδυτικά όρια της Πραισού, πιθανώς εντασσόταν σε ένα ευρύτερο σύστημα αμυντικών δομών και παρατηρητηρίων της πόλης. Επιπλέον, η επιμελημένη τοιχοποιία του αντικατόπτριζε σε συμβολικό επίπεδο τον πλούτο και την ισχύ της πόλης που προστάτευε. Πάντως, σύμφωνα πάλι με την Coutsinas, τα μεμονωμένα εξωαστικά φρούρια στο εσωτερικό της Κρήτης είναι περιορισμένα, αν και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται ότι συνδέονται με ατείχιστες πόλεις. Όπως και να έχει, θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες και τεκμηρίωση για την ένταξη του κτίσματος στον Τρυπητό στα ειδικότερα ιστορικά, χωρικά και αρχιτεκτονικά συγκείμενά του.

 


Places near Tripitos Epano Episkopi


Panaghia Piskopiani
Panaghia Piskopiani 2501 hits

A large, three-aisled dome-roofed basilica, this church was likely built on the site of an Early Christian basilica. The nave is dedicated to the Nativity of Mary, and the aisles are dedicated to Saint John the Baptist and Saint George.

This grandiosely sized basilica is 16.50 meters long and was built on the location of a larger early-Christian church, which was discovered during excavation work when the adjacent streets were widened. The typology of the church in conjunction with the name of the settlement must undoubtedly be correlated with the presence of a bishop. Moreover, the church bears a Venetian Coat of Arms and has been referred to as the summer seat of a Latin Bishop in the years of the Venetian rule. Τhe arkosolium (funerary monument) at the western end of the northern wall appears to be associated with the Middle Byzantine phase of the church, and with the burial of an important person in the ecclesiastical hierarchy inside it. The eastern ends of both side aisles are currently dedicated as chapels to Saint Georgios and Saint John the Baptist. 

 

Epano Episkopi
Epano Episkopi 2486 hits
A relatively new settlement which used to belong to the community of Tourloti but which now belongs to the Council of Sitia. Although it has few inhabitants today, it has a nice atmosphere and a wonderful view. It is at a height of 270m and is close to the village of Agios Georgios.
Image Coming Soon
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦ. ΣΗΤΕΙΑΣ 2454 hits

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Praisos Acropolis
Praisos Acropolis 2446 hits

Extremely ancient settlement 17 kms from Sitia. The old city was spread over three hills and was the capital of the country of Presos which covered a large part of the region. It was built by the Heteocretans in the 12th century BC. Presos became embroiled in conflict first with Itanos and then with Ierapetra who destroyed it completely in the war of 145BC The region of Presos has been inhabited from Neolithic times up to the present day and each era has left its mark. Traces of Neolithic habitation, including Neolithic vases, have been found in the cave at Skales. Minoan remains can be seen scattered around the area. Two significant domed tombs have also been found, unfortunately looted. To the west of the first tomb a whole cemetery was excavated in which it would appear that all burials took place from the founding of the town to its destruction. Many tablets were also found bearing inscriptions in Heteocretan script as well as altars and many other ancient and sacred artefacts. After its destruction the town was never rebuilt.

 

The important ancient city of the archaeological site Pressos was the homeland of the Eteocretans--the true Cretans. These people withdrew to these three hills, built a city and continued their Minoan culture when the Dorians invaded.

Remains of an older and newer city were found as well as very important tablets written in the Minoan language using Greek characters. This may help in the deciphering of the Minoan language.

The site was inhabited continually from Neolithic to Hellenistic times. Pressos dominated the east side of Crete, and it had two harbours, one on the north coast--Itia, the site of Sitia--and the other one, Stiles, on the south coast. The excavations have revealed three acropolises, temples, houses, and tombs, but little remain to be seen in the site. From the acropolis, where some ruins still remain, one has a good view of the old harbour of Pressos, Sitia in the distance. Pressos was in continuous struggle with the powerful cities of Itanos and Ierapytna for the control of the Temple of Zeus Dicteos in Palekastro. Although at some point in time it even shared citizenship with Ierapytna, it was destroyed by Ierapytna about 155 B.C. and was never rebuilt. The inhabitants of Pressos left for Itia (Sitia), their harbour on the north coast and established New Pressos there.